نوبت دهی اینترنتی


شماره شاسي :   نمایش و لغو نوبت اخذ شده
نوع خودرو : رنگ :
شماره پلاك :   ايران          لطفا پلاک را وارد نمایید      مشاهده راهنمای پلاک

اطلاعات مالک
کد ملی :
نام : نام خانوادگي :
شماره تلفن : شماره همراه :
آدرس : درصورتی که مشخصات خودرو با مالک مطابقت ندارد، لطفا شماره تلفن خود را جهت هماهنگی ثبت نمایید و در هتگام مراجعه به نمایندگی نسبت به تصحیح اطلاعات خود اقدام فرمایید.
ثبت اظهارات مشتری
نوع سرویس : حک شاسی
سرویس سریع
تعمیراتی
گزينه "سرويس سريع" تنها مربوط به انجام تعميراتي است كه در ليست اظهارات ذيل درج شده است. لذا در صورت وجود ساير عيوب ، خواهشمند است پس از انتخاب گزينه "تعميراتي" نسبت به انجام ادامه مراحل اخذ نوبت اقدام فرمائيد
گروه اظهار :    
انتخاب اظهار :   پس از انتخاب اظهار بر روی کلید ثبت کلیک نمایید.
جستجو شرح اظهار :

محل مراجعه مشتری
استان : جهت ارائه خدمات به خودرو وانت پراید(151) ، دقت فرمایید که نمایندگی انتخاب شده در لیست نمایندگی های ارائه دهنده خدمات به این خودرو باشد. برای این منظور به آدرس زیر مراجعه فرمایید :
پرتال شرکت سایپا یدک-> خدمات مشتری-> فهرست نمایندگان شرکت -> نمایندگی های ارائه دهنده خدمات خودرو کارا
شهر :
تاريخ :